luni, 15 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7128 ha
Intravilan: 319 ha
Extravilan: 6809 ha
Populatie: 1346
Gospodarii: 690
Nr. locuinte: 870
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie: Săceni, Butculeşti, Ciurari
Asezarea geografica:
Comuna Săceni este situată în sudul României, centrul Câmpiei Române
În nord-vestul judeţului Teleorman, pe DJ 612 şi DJ 612A
La 15 km de Roşiori de Vede, subregiunea Gavanu Burdea
Activitati specifice zonei:
Agricultură: cereale, plante oleaginoase, plante furajere
Creşterea animalelor - vaci de lapte
Activitati economice principale:
Agricultură
Comerţ
Învăţământ
Administraţie publică
Prestări servicii
Zootehnie
Obiective turistice:
Biserica "Sfânta Maria" din Butculeşti - monument istoric
Şcoala cu clasele I-IV din Butculeşti
În satul Ciurari sa născut prima femeie pilot - Irina Burnaia (Irina Cioc)
Helestee pescuit
Evenimente locale:
Hramul bisericii "Parohia Săceni", de Sfinţii Mihail şi Gavril
Facilitati oferite investitorilor:
Condiţii mediu - fertilitate bună
Potenţial economic - produse animaliere, terenuri agricole
Drum de acces DJ 612 asfaltat
Drumuri comunale şi săteşti pietruite
Forţă de muncă
Internet
Telefonie digitală
Proiecte de investitii:
Modernizare drumuri comunale